Peaceful Impact Publisher

MITÄ TARKOITTAA EMOTIONAALINEN TRAUMA?

Anssi Leikola, Psykiatri, terapeutti, kirjailija, traumaselviytyjä

5.9.2018

Trauma ja dissosiaatio dokumenttimme toisessa osassa Anssi Leikola selittää mitä tarkoittaa emotionaalinen trauma.

Emotionaalinen trauma on sietämättömien kokemuksien tuottama psykofyysinen vaurio. Nämä kokemukset ovat aina tavalla tai toisella henkeä uhkaavia. Ylivoimaisia kokemuksia syntyy etenkin lapsuudessa, haitallisessa ympäristössä. Oleellista on ymmärtää, miten haavoittuva lapsi on verrattuna aikuiseen. Lapsi on täysin riippuvainen ulkopuolisesta tuesta.

Voidaan myös yleistäen sanoa: lapsuuden trauma tarkoittaa aina sitä, että ihminen on lapsuudessaan jäänyt jonkin sietämättömän tunteen kanssa yksin.

Lapsen yksin jääminen on traumatisoivaa ja sen seuraukset ovat aina vakavat ja elinikäiset. Tämä on kokemukseni mukaan monille ammattilaisillekin vaikeaa käsittää. Tai voi olla, että se on monille sietämätön ajatus?
Olen tottunut ajattelemaan psyykkisiä ongelmia evoluution avulla, ja muotoillut tämän seuraavasti: eristyksiin jääminen on lauma-eläimelle traumatisoivaa.

#kestäväpsykiatria

Lyhyt dokumentti traumasta ja dissosiaatiosta

Yhdessä Artlabin kanssa tuottamamme lyhyt dokumentti  avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle. Dokumentti on tuotettu suomeksi ja englanniksi.

Dokumentissa on yhteensä kuusi jaksoa jotka suosittelemme katsomaan julkaisu järjestyksessä:

1. Kestävä psykiatria
2. Emotionaalinen trauma
3. Rakenteellinen dissosiaatio
4. Polyvagaalinen teoria
5. Traumainformoitu hoito
6. Kokemuspuheenvuoro

 

Share This