Peaceful Impact Publisher

MIKÄ ON RAKENTEELLINEN DISSOSIAATIO?

Anssi Leikola, Psykiatri, terapeutti, kirjailija, traumaselviytyjä
Carita KilpinenYrittäjä, graafinen suunnittelija ja traumaselviytyjä

12.9.2018

Trauma- ja dissosiaatio – dokumenttimme kolmannen jakson ensimmäisessä osassa Anssi Leikola selittää mitä on rakenteellinen dissosiaatio.

Silloin kun trauma syntyy lapsuuden aikana, siis hermoston voimakkaassa kehitysvaiheessa, seurauksena on aina jonkinasteinen dissosiaatiohäiriö.  Trauman seurausten kanssa lapsi joutuu oppimaan elämään, sopeutumaan ja selviytymään. Se tapahtuu siten, että traumakokemukset jäävät irralleen muusta kokemusmaailmasta, ne ikään kuin kapseloituvat.

Persoonallisuus siis jakautuu, eli dissosioituu. Tästä dissosiaatiosta huolimatta traumakokemukset vaikuttavat jatkuvasti elämään, ihmissuhteisiin ja elämän valintoihin.Silloin persoonallisuus ei muodostu ehyeksi kuten turvallisessa ja lapsen tarpeita kunnioittavassa ympäristössä.  Silloin erityisesti ihmisen puolustautumiskyky heikentyy. Emotionaalinen vaurio voi ilmetä hyvin erilaisin tavoin, seurauksin, monimuotoisesti ja siis yksilöllisesti. 

Traumanäkökulma joka perustuu rakenteellisen dissosiaation ajatukselle, tekee monista psyykkisistä ongelmista ja häiriöistä järkeenkäyviä ja ymmärrettäviä.

Rakenteellisen dissosiaation ymmärtäminen on mullistanut oman elämäni. Tämän teorian ymmärtäminen auttaa myös päivittäin kun kohtaan traumatisoituneita ihmisiä vastaanotollani.

Tärkeimmät oivallukseni sekä potilaana että lääketieteen ammattilaisena liittyvät yleisiin periaatteisiin, joiden avulla tunnistan ja hahmotan trauman. Näitä on kaksi ja ne ovat rakenteellinen dissosiaatio ja polyvagaalinen teoria.

Trauma- ja dissosiaatio – dokumenttimme kolmannen jakson toisessa osassa Carita Kilpinen havainnollistaa animaation avulla mitä on rakenteellinen dissosiaatio.

#kestäväpsykiatria

Lyhyt dokumentti traumasta ja dissosiaatiosta

Yhdessä Artlabin kanssa tuottamamme lyhyt dokumentti  avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle. Dokumentti on tuotettu suomeksi ja englanniksi.

Dokumentissa on yhteensä kuusi jaksoa jotka suosittelemme katsomaan julkaisu järjestyksessä:

1. Kestävä psykiatria
2. Emotionaalinen trauma
3. Rakenteellinen dissosiaatio, osa 1 & 2
4. Polyvagaalinen teoria
5. Traumainformoitu hoito, osa 1 & 2
6. Kokemuspuheenvuoro

 

Share This