Peaceful Impact Publisher

 

YHTEINEN MISSIO

Kestävä psykiatria tunnistaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation ja niiden vaikutuksen ihmisen elämään, sekä hoitaa mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti.

Peaceful Impact Publisher Oy on syntynyt tarpeeseen.

Keitä me olemme?

Peaceful Impact Publisher on kansainvälisesti toimiva, suomalainen kustannusyhtiö joka tuottaa ja myy koulutuspalveluja ja kirjallisuutta. Motiivina on erityisesti valottaa emotionaalisen trauman ja dissosiaatiohäiriön aihepiiriä monitasoisesti, sekä näiden tuloksellista hoitoa ja terapiaa. Tavoitteenamme on luoda ja edistää kestävää psykiatriaa.
Vuonna 2017 viisi ihmistä kirjoitti kirjan Five Survivors, a Hundred Lives – Stories about Trauma and Dissociation. Kirja on englanninkielinen ja suurelta osin uudistettu jatko-osa Viisi Naista, Sata Elämää teokselle. Kirjojen tarkoitus on antaa ymmärrettävä kuva trauman seurauksesta, dissosiaatiohäiriöstä, sekä siitä minkälaista on elämä sen kanssa. Tämä kustantamomme ensimmäinen kirja toimii kansainvälisen verkostoitumisen käyntikorttina, sekä suomalaisen traumatietoisuuden välittäjänä. Englanninkielisen kirjan valmistumisen kynnyksellä tarvitsimme sille kustantajan sekä virallisen organisaation, jonka kautta kansainvälistymistä hoidetaan.

Peaceful Impact Publisher Oy syntyi Carita Kilpisen ja Anssi Leikolan ideoimana. Alusta alkaen oli selvää, että kustannustoiminnan ohella inspiroivat koulutuspalvelut ovat osa yrityksemme toimintaa. Carita Kilpinen vastaa toimitusjohtajana yrityksen liiketoiminnasta ja Anssi Leikola toimii yrityksen lääketieteellisenä asiantuntijana, varmistaa yrityksen alkutaipaleen jouhevuuden rahoittajana ja toimii hallituksen puheenjohtajana. Caritan ja Anssin lisäksi Peaceful Impact tarjoaa monelle asiantuntijalle, julkaisumahdollisuuksia, työmahdollisuuksia kouluttajana sekä kanavan vaikuttaa yhteiskuntaamme rakentavasti.

Peaceful Impactin strategiana on luoda organisaatio, joka tuo yhteen eri ammattialojen / suuntausten terapeuttista osaamista, häivyttää ammattiasiantuntemuksen ja kokemusasiantuntemuksen arvorajaa sekä tuottaa monikanavaisesti informaatiota traumasta ja dissosiaatiosta sekä niiden toimivasta hoidosta.

Missiomme on…

1. TUNNISTAMINEN

…pitkällä aikavälillä vaikuttaa psykiatrisiin hoitokäytäntöihin siten, että trauma nähtäisiin ja tunnistettaisiin psyykkisten häiriöiden taustalla.

2. YMMÄRTÄMINEN

…että ymmärrettäisiin nykyistä paremmin ja laajemmin kuinka dissosiaatiohäiriöitä tulee kohdata ja hoitaa.

3. UUDISTAMINEN

…uudistaa hoitokäytäntöjä siten että dissosiaatiohäiriöiden hoitamisesta tulisi psykiatrian valtavirtaa.

4. HIERARKIAN PURKAMINEN

…synnyttää korjaavia ja voimauttavia vertaisuuden kokemuksia näiden vaikeasti lähestyttävien asioiden parissa.

Kaiken ytimessä on yhteistyö

Tiimimme koostuu alan asiantuntijoista joista joillain on itsellään ammattiosaamisen lisäksi myös kokemuksen tuomaa asiantuntijuutta. Tuomalla alan ammattilaiset yhteen kokemusasiantuntijoiden kanssa voimme luoda monipuolisia koulutuskokonaisuuksia- ja tietoa joka palvelee laajempaa yleisöä.

Anssi Leikola

Psykiatri, terapeutti, kirjailija, traumaselviytyjä

Anssi Leikola on psykiatri, joka on vihkiytynyt emotionaalisten traumojen, eli erilaisten dissosiaatiohäiriöiden, hoitoon. Hänellä on ollut pitkäaikainen tarve ymmärtää traumaa myös teoreettisesti, eli mikä on dissosiaatiohäiriöiden logiikka. Miten niitä voidaan ymmärtää tuloksellisesti ja kohdata kokonaisvaltaisesti? Miten hoito voi olla riittävän yksilöllistä?
Traumateorioiden soveltamisessa käytäntöön on opittavaa itse kullakin loppuelämäksi. Erityisesti kaikille niille, jotka toimivat arjessaan traumatisoituneiden ihmisten parissa. Anssilla on pitkäaikainen kokemus toiminnasta sekä dissosiaatiohäiriöistä kärsivien potilaiden psykiatrina että terapeuttina. Viime vuosina hän on toiminut myös psykoterapeuttien jatkokouluttajana ja työnohjausryhmien vetäjänä.

Carita Kilpinen

Yrittäjä, graafinen suunnittelija & traumaselviytyjä

Carita on kahden lapsen äiti ja Peaceful Impact Publisher Oy:n luotsi. Hän kokee olevansa lottovoittaja monessakin suhteessa joista merkittävimpänä oman hoitopolkunsa. Näin siksikin että hänen lähipiiristään löytyy vastakohtainen elämäntarina.
Carita pääsi hyvään traumaterapiaan aikuisuutensa kynnyksellä jossa hoidon kärkenä ei ollut lääkkeet tai diagnoosi keskeisyys. Myöhemmin kun diagnoosin (DID) saaminen tuli ajankohtaiseksi palveli se Caritan kuntoutumista.
Caritalla on erityinen taito kertoa vaikeistakin asioista ymmärrettävästi ja samaistuttavasti. Hänen sydäntään lähellä on kaikki mikä liittyy luontoon, eläimiin ja käsillä tekemiseen. Työskentelyn traumatietoisuuden levittämisen parissa hän kokee elämäntehtävänään.

Mai Peltoniemi

sosionomi (YAMK), yhteisövalmentaja, kokemustutkija, kouluttaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Mai on sosiaalialan ammattilainen, tabujen ja leimojen rohkea ravistelija, innostava ja asiantunteva kouluttaja. Mai yhdistää asiantuntijuuden ja kokemusasiantuntijuuden tavalla, joka ravistelee sosiaali- ja terveysalan totuttuja rooleja ja suhteita virkistävällä tavalla.
 

Jonna Södervall-Väyrynen

Traumapsykoterapeutti, EMDR- terapeutti, ensihoitaja/sairaanhoitaja AMK (psykiatrinen ja perioperatiivinen hoitotyö), kouluttaja

Jonna on terveysalan ammattilainen, joka on kiinnostunut herättelemään yhteiskunnallista keskustelua nykyisistä psykiatrisista lähestymistavoista ja traumatisoitumisen hyvistä hoitokäytännöistä. Hän on ammattitaitoinen ja energinen kouluttaja, joka ei lukittaudu yhteen näkökulmaan. Jonna haluaa tarkastella asioita monitieteisesti unohtamatta kokemuksellista näkökulmaa, jota ilman ei hoitamista tai kehittämistyötä voi toteuttaa aidon ihmislähtöisesti.

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kirjallisuusterapiaohjaaja, kehitysvammalääketieteen erikoislääkäri
Olen 49v nuorisopsykiatri, naimisissa, 2 aikuisen lapsen äiti. Lapsuudessa pitkäaikaista traumatisoitumista, ja aikuisiällä lisää lyhempikestoista. Vasta 40-vuotiaana toimintakykyni romahti ja sain lyhyiden mutkien kautta kompleksisen dissosiaatiohäiriödiagnoosin ja hieman pidempien mutkien jälkeen pääsin loistavaan traumapsykoterapiaan. Työkykyni palasi olosuhteisiin nähden pian terapian ansiosta ja palasin psykiatrin työhön. Niitä olen tehnyt ja teen hyvin monella saralla, myös päihde- ja kehitysvammaisten potilaiden parissa. Pidän valtavasti työstäni ja haluan kouluttautua mahdollisimman paljon osaakseni tarjota psyykkisesti traumatisoituneille yhtä selkeää diagnoistisointi- ja terapiapolkua kuin itse olen ollut onnekas saamaan.

Koulutusta ja luennointia

Toimintamme on laadukasta päästä päähän. Jokainen kouluttajamme on on oman alansa ammattilainen. Jokainen koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö pienemmilläkin resursseilla toimivilla yrityksillä ja yhteisöillä olisi mahdollisuutta luentoihimme. Ota rohkeasti yhteyttä niin suunnittelemme tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden. Koulutuksiimme ja luennoillemme osallistuvat saavat ostaa kirjojamme alennettuun hintaan.

TUle mukaan tiimiimme!

Haluaisitko vaikuttaa kestävän psykiatrian kehitykseen? Onko trauma- ja dissosiaatio tietouden levittäminen sinulle sydämen asia? Teetkö tutkimusta aiheen parissa? Olemme avoimia kaikenlaisille yhteistyö ehdotuksille, joten otathan yhteyttä.

#TRAUMASTAVOITOIPUA

Tehdään yhteistyötä!

Haluaisitko kirjoittaa blogiimme? Heräsikö kysymyksiä? Haluatko lisätietoa koulutuksistamme? Haluamme kuulla sinusta.

Yhteystiedot

contact@peacefulimpact.fi
+358 40 5959 782

Yhteistyössä