JONNA SÖDERVALL

Traumapsykoterapeutti, EMDR- terapeutti, ensihoitaja/sairaanhoitaja AMK (psykiatrinen ja perioperatiivinen hoitotyö), kouluttaja

Lue Jonnan blogia

Toimivaa traumaterapiaa

Jonna on terveysalan ammattilainen, joka on kiinnostunut herättelemään yhteiskunnallista keskustelua nykyisistä psykiatrisista lähestymistavoista ja traumatisoitumisen hyvistä hoitokäytännöistä. Hän on ammattitaitoinen ja energinen kouluttaja, joka ei lukittaudu yhteen näkökulmaan. Jonna haluaa tarkastella asioita monitieteisesti unohtamatta kokemuksellista näkökulmaa, jota ilman ei hoitamista tai kehittämistyötä voi toteuttaa aidon ihmislähtöisesti.

Jonnan opiskeluhistoria on monipuolinen. Tutkintoihin tai ammattinimikkeisiin johtaneiden koulutusten lisäksi hän on opiskellut mm. sensomotorisen psykoterapian menetelmiä traumojen hoidossa, päihde- ja väkivaltatyön erikoistumisopinnot sekä kriisityön ammattikorkeakouluopinnot. Lyhyempiä koulutuskokonaisuuksia Jonna on suorittanut vakavaan traumatisoitumiseen, psykoterapeuttiseen työskentelyyn, psykologiaan, psykiatriaan ja neuropsykiatriaan, ensihoitoon ja suuronnettomuusvalmiusasioihin liittyen. Työkokemus on karttunut sekä somatiikan että psykiatrian erilaisista toimintaympäristöistä enimmäkseen Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Jonna on toiminut päätoimisena yrittäjänä vuodesta 2015 lähtien. Terapiapalvelujen lisäksi yritys tarjoaa koulutusta, konsultointia ja työnohjausta.  

Jonna on kiinnostunut psykoterapiatyön lisäksi myös alaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Nykyiset palvelujärjestelmät eivät vastaa riittävällä tavalla traumatisoitumisen ja dissosiaation turvalliseen, parantumiseen tähtäävään hoidon tarpeeseen. Hoitojärjestelmissä tapahtuneesta auttajan aiheuttamasta (uudelleen)traumatisoitumisesta tulisi keskustella nykyistä enemmän ja traumainformoidun asenteen tulisi sisältyä kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten jokapäiväiseen työhön.

Jonnan viimeisimmät Artikkelit

Mitä on dissosiaatio?

Olemme tuottaneet lyhyt dokumentin jossa selitämme selkeästi ja ymmärrettävästi mitä emotionaalinen traumatisoituminen- ja rakenteellinen dissosiaatio tarkoittavat ja miten ne vaikuttavat ihmisen elämään.

#OIKEUSTULLAKUULLUKSI

Tehdään yhteistyötä!

Haluaisitko kirjoittaa blogiimme?
Heräsikö kysymyksiä?
Haluatko lisätietoa koulutuksistamme?
Haluamme kuulla sinusta.

Yhteystiedot

contact@peacefulimpact.fi
+358 40 5959 782

Yhteistyössä