MAI PELTONIEMI

sosionomi (YAMK), yhteisövalmentaja, kokemustutkija, kouluttaja, neuropsykiatrinen valmentaja Lue Main blogia

Kehittämässä kestävää sosiaalityötä

Mai on sosiaalialan ammattilainen, tabujen ja leimojen rohkea ravistelija, innostava ja asiantunteva kouluttaja. Mai yhdistää asiantuntijuuden ja kokemusasiantuntijuuden tavalla, joka uudistaa sosiaali- ja terveysalan totuttuja rooleja ja suhteita virkistävällä tavalla.

Riippuvuuksiin ja traumaan liittyvää ymmärtämistä ja erityisosaamista tarvitaan lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Jotta hoito olisi tuloksellista ja toipuminen mahdollista, traumataustan tunnistamisen lisäksi trauman vaikutuksia ja rakenteellisesti dissosioituneen persoonan logiikkaa tulee ymmärtää syvällisesti. Ymmärtäminen ja oikea tieto mahdollistavat laadukkaan kohtaamisen, joka tuottaa onnistumisia ja työn iloa. 

Terapeuttinen yhteisöhoito & addiktiot

Mai on kehittänyt huumeidenkäyttäjien terapeuttisen yhteisöhoidon mallia tuottaen lisää hoidon vaikuttavuutta ja onnistumisia päihderiippuvuudesta irrottautumisessa. Hyvät tulokset haastavan asiakasryhmän kanssa liittyvät varhaisen traumatisoitumisen merkityksen ymmärtämiseen ja hoitamiseen päihderiippuvuuden taustalla. Turvallisuus ja tasavertainen kohtaaminen ovat korvaavia kokemuksia, joita menestyksekkäässä päihdetyössä on tarjottava.

Transaktioanalyysi terapeuttisen yhteisöhoidonviitekehyksenä ja psykoedukatiivisena välineenä on toimiva kokonaisuus. Mai on opiskellut transaktioanalyysiä vuosia (TA202, advanced level).

Kokemustutkimus ja autoetnografia

Peltoniemi on perehtynyt sosiaalialan opinnoissaan erityisesti kriittisiin sosiaalityön tutkimusmenetelmiin. Tutkimuksissaan hän on yhdistänyt asiantuntijuuden ja kokemusasiantuntijuuden, päihderiippuvuuden ja emotionaalisen trauman, sosiaalityön ja psykoterapian.

Ammattietiikkapalkittu ”Normaali narkomaani?” on tutkimus Peltoniemen omasta huumeriippuvuudesta, hyvästä hoidosta ja toipumisesta. ”Aivan kuin minua ei olisi – autoetnografia emotionaalisesta traumasta ja toipumisesta” on jatkotutkimus, joka avaa näkökulman huumeriippuvuuden taustalla vaikuttaneeseen kompleksiseen traumatisoitumiseen ja sen seurauksena syntyneeseen persoonan rakenteelliseen dissosiaatioon. Irrationaalinen elämäntarina muuttuu ymmärrettäväksi ja terapiaprosessit ja toipuminen konkretisoituvat dialogeissa terapeuttien kanssa. Autoetnografia tuottaa tietoa onnistuneen terapeuttisen ja traumaterapeuttisen prosessin kulusta, edellytyksistä ja persoonanosien integraatiosta. ”Työ antaa uutta näkökulmaa päihdetyöhön ja psykoterapiaan” (Diak 2017)

Koulutus esimerkkejä

Main räätälöidyt asiantuntijakoulutukset ja konsultointi soveltuvat sosiaali-, terveys-, ja terapia-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.
 • Trauma päihderiippuvuuden taustalla. Miksi Jeppe juo ja Venla vetää?
 • Miten ymmärtää huumeriippuvuutta – kannattaako narkomaania hoitaa? Psykososiaalinen riippuvuus ja toipuminen.
 • Trauma ja persoonan rakenteellinen dissosiaatio – Emotionaalisen trauman vaikutukset psyyken rakenteeseen, elämään ja valintoihin.
 • Aivan kuin minua ei olisi: autoetnografia emotionaalisesta traumasta ja toipumisesta. Emotionaalisen trauman vaikutukset psyyken rakenteeseen, elämään ja valintoihin. Elämän negatiivinen ja positiivinen kierre koettuna, reflektoituna, analysoituna ja tulkittuna.
 • Ammattilaisen roolit, valta ja vanhemmuus.Terapeuttinen kohtaaminen asiakkaana ja ammattilaisena – Eri psykoterapeuttisten viitekehysten mahdollisuuksia ja rajoituksia persoonan dissosioituneiden osien kohtaamiseen ja integroitumiseen.
 • Terapeuttinen yhteisöhoito – addiktin vapaa tahto, sudenkuopat ja toipumisen mahdollistaminen. Terapeuttinen yhteisöhoito trauman vakauttamisen vaiheena?
 • Seksuaalisuuden muutos ja eheytyminen huumeidenkäyttäjien terapeuttisessa yhteisössä. (Peltoniemi, 2017. Kunnolliseksi mieheksi ja arvokkaaksi naiseksi. Teoksessa Kiuru & Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. UniPress.)
 • Transaktioanalyysi psykoedukatiivisena välineenä päihdetyössä.
 • Autoetnografia ja kokemustutkimus tiedon valtarakenteiden muuttajina – kysymyksiä kokemusasiantuntijuudesta Suomalaisessa mielenterveys- ja päihdetyössä kahdesta roolista käsin.

Lisäksi koulutusta ja konsultointia osaamisalalta:

yhteisökuntoutus, addiktiot, päihdehoito, trauma ja dissosiaatio, persoonan rakenteellinen dissosiaatio, DID, traumatisoituneen oireet ja hyvä hoito

Viimeaikaisia koulutuksia

 • Stadin ammattiopisto, päihdetyön täydennyskoulutus: transaktioanalyysin perusteet, TA terapeuttisen muutostyön ja vuorovaikutuksen parantamisen välineenä 1/2018
 • Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta: Riippuvuuden sosiaalinen ja psyykkinen ulottuvuus, narkomaanin kohtaaminen ja hyvä hoito. Huumeteemapäivä 12/2017
 • Vastaamo Oy:n psykoterapeutit: Trauma ja dissosiaatio – traumasta toipuminen ja osien integraatio traumaterapiassa. Traumakoulutuspäivä 11/2017
 • Stadin ammattiopisto, päihdetyön täydennyskoulutus: addiktion syntymekanismit ja toipuminen huumeriippuvuudesta, terapeuttinen yhteisöhoito 10/2017
 • Hämeen AMK: Huumeidenkäyttäjien terapeuttinen yhteisöhoito, huumeriippuvuus ja toipuminen. 10/2017

Lue palautteita Main luennoilta

Main tapa kouluttaa tempaisi kuulijan mukaan tavalla, joka haastoi pohtimaan omia asenteita ja arvoja. Samalla tuli mietittäväksi oma käsitys riippuvuudesta, sen syistä ja toipumisesta.

Koulutus sisälsi myös huumoria, joten vakavasta aiheesta huolimatta tunnelma ei ollut raskas. Hyväksi koettu mittari kouluttajille on se, että kelloa ei tullut Main koulutuksen aikana vilkuiltua!

”Olet mielenkiintoinen ja positiivisesti ajatuksia virittävä persoona, asiasisältö erittäin kiinnostavaa
”Kouluttajana olet rento, humoristinen, selkeä ja ymmärrettävä. Energinen asiantuntija.”
”Mai Peltoniemen luento oli todella mielenkiintoinen ja se piti otteessaan alusta loppuun saakka. Hän osasi tuoda käsiteltävän asian käytännön tason esimerkeillä helposti lähestyttäväksi ja hänen rehellinen tapansa kommunikoida oli piristävää.. asiat sanottiin juuri niin kuin ne ovat. Ehdottomasti yksi kurssin kohokohdista.”
”Olet mielenkiintoinen ja positiivisesti ajatuksia virittävä persoona, asiasisältö erittäin kiinnostavaa
”Olet erittäin hyvä esiintyjä, ulosantisi on hyvää. Osaat haastaa kuulijat pohtimaan asioita.”

Lue palautteita Main luennoilta

Main tapa kouluttaa tempaisi kuulijan mukaan tavalla, joka haastoi pohtimaan omia asenteita ja arvoja. Samalla tuli mietittäväksi oma käsitys riippuvuudesta, sen syistä ja toipumisesta.

Koulutus sisälsi myös huumoria, joten vakavasta aiheesta huolimatta tunnelma ei ollut raskas. Hyväksi koettu mittari kouluttajille on se, että kelloa ei tullut Main koulutuksen aikana vilkuiltua!

”Olet mielenkiintoinen ja positiivisesti ajatuksia virittävä persoona, asiasisältö erittäin kiinnostavaa
”Kouluttajana olet rento, humoristinen, selkeä ja ymmärrettävä. Energinen asiantuntija.”
”Mai Peltoniemen luento oli todella mielenkiintoinen ja se piti otteessaan alusta loppuun saakka. Hän osasi tuoda käsiteltävän asian käytännön tason esimerkeillä helposti lähestyttäväksi ja hänen rehellinen tapansa kommunikoida oli piristävää.. asiat sanottiin juuri niin kuin ne ovat. Ehdottomasti yksi kurssin kohokohdista.”
”Olet mielenkiintoinen ja positiivisesti ajatuksia virittävä persoona, asiasisältö erittäin kiinnostavaa
”Olet erittäin hyvä esiintyjä, ulosantisi on hyvää. Osaat haastaa kuulijat pohtimaan asioita.”

Main viimeisimmät kirjoitukset

Mitä on dissosiaatio?

Olemme tuottaneet lyhyt dokumentin jossa selitämme selkeästi ja ymmärrettävästi mitä emotionaalinen traumatisoituminen- ja rakenteellinen dissosiaatio tarkoittavat ja miten ne vaikuttavat ihmisen elämään.

#TRAUMA&RIIPPUVUUS

Yhteystiedot

yhteys@peacefulimpact.fi

Yhteistyössä