Välj en sida

Peaceful Impact Publisher

 

hållbar psykiatri

känner igen emotionellt trauma, strukturell dissociation och deras inverkan på människans liv – samt sköter mentala hälsan som en helhet.

Sidan är uppdaterad!

 • Hållbar psykiatri förstår det emotionella traumat, dvs betydelsen av skadan som ligger bakom de psykiska störningarna

 • Hållbar psykiatri grundar sig på teori och logik som tål både tid och kritik

 • Hållbar psykiatri har en multivetenskaplig bas

 • Hållbar psykiatri är filosofiskt hållbar, alltså är begreppen tydligt definierade och lätta att dela

 • Hållbar psykiatri strävar till att minska klyftan mellan vetenskap och praktik

 • Hållbar psykiatri grundar sig på etik, människans rättigheter och erkännandet av människovärdet 

 • Hållbar psykiatri  förstår att de psykiska störningarna vanligtvis beror på faktorer i omgivningen, dvs på livsupplevelserna

 • Hållbar psykiatri förstår sej på människans biologi och plats i evolutionen, som en del av en större helhet

 • Hållbar psykiatri förstår sig på (siinä toisessa lauseessa suomeksi sana ymmärtää puuttuu) den väsentliga psykobiologiska strukturen och underordningen som har att göra med trygghet och försvar

 • Hållbar psykiatri förstår sig på centrala nervsystemets väsentliga roll inom psykiatrin

 • Hållbar psykiatri förstår sig på hurudan den artspecifika människan är

 • Hållbar psykiatri förstår människans grundbehov och deras verkningar (individuellt), Exempelvis behovet att bli sedd och förstådd på rätt sätt. Förstår sig på människans beroende av varandra baserat på evolutionen

 • Kestävä psykiatria ymmärtää turvallisuuden kokemusten merkityksen psyykkisten häiriöiden synnyssä. Ja turvallisuuden kokemusten merkityksen emotionaalisen traumasta toipumisen ja parantumisen tärkeimpänä edellytyksenä.
 • Hoitovastuun kantaminen vuorovaikutuksen toimivuudesta ja vastuu parantumisprosessin todellisesta edistymisestä.
 • Kestävä psykiatria perustuu tietoon ja yhteisesti potilaan kanssa jaettavissa olevaan ymmärrykseen, eikä pelkästään asiantuntijamielipiteeseen.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää realisaation parantavan voiman.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää kuinka pitkäjänteistä työtä lapsuuden traumoista toipuminen vaatii, että korjaavia kokemuksia tarvitaan paljon ja toistuvasti.
 • Kehollisuuden, kokonaisvaltaisuuden ja holistisen otteen kehittäminen ja vaaliminen
 • Kestävä psykiatria kunnioittaa yksilöllisyyttä ja sen myötä hoidon yksilöllisyyttä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää ihmisen perusbiologian ja paikan evoluutiossa, osana laajempaa kokonaisuutta.
 • Kestävä psykiatria turvallisuuteen ja toisaalta puolustautumiseen liittyvien keskeisten psykobiologisten rakenteiden ja lainalaisuuksien ymmärtäminen.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää autonomisen hermoston keskeisen roolin psyykkisissä häiriöissä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää minkälainen on lajityypillinen ihminen.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää ihmisten perustarpeet ja niiden vaikutukset (yksilöllisesti). Esimerkiksi tarpeen tulla nähdyksi ja ymmärretyksi oikein. Ymmärtää ihmisten keskinäiseen riippuvuuteen liittyviä kysymyksiä evoluution kautta.
 • Hållbar psykiatri förstår den centrala betydelsen av kommunikation (sociala relationer) som en del i uppkomsten av psykiska störningar

 • Hållbar psykiatri förstår betydelsen av de (aktuella) relationernas roll i uppkomsten av psykiska symptom

 • Hållbar psykiatri strävar alltid till att förbättra förutsättningarna för och möjligheterna till diskussion, ömsesidighet och jämlik kommunikation

 • Hållbar psykiatri strävar till att förbättra tryggheten i kommunikationen och därmed resultera i positiva erfarenheter i olika bemötanden

 • Hållbar psykiatri värdesätter delaktighet och vikten av att göra tillsammans

 • Typiskt för hållbar psykiatri är att skrota hierarkin i vårdsystemet och sträva till likvärda relationer

 • Hållbar psykiatri strävar till att avlägsna skadande stereotypa åsikter om psykiatriska störningar, speciellt gällande emotionella trauman och dissociation

 • Hållbar psykiatri strävar till att öka medvetenheten om traumans följder och verkningar i samhället.   Att på ett ansvarstagande sätt lyfta fram viktiga frågor och aktivt delta i samhällets debatt

 • Hållbar psykiatri strävar till att skrota myter som påverkar bemötandet och förståelsen av människor negativt. Dessa myter finns det rikligt av inom den icke-kronkreta psykiatrin.

 • Inklusion – att alla kan känna sig vara ”rätt slags patienter” , känna att man duger och hör hit. Hållbara psykiatrin är tolerant.

 • Hållbar psykiatri strävar till att bryta ned den onödiga makt-strukturen i vårdförhållandena, eftersom vi ser makt-konstellationen som ett hinder för tillfrisknande och rehabilitering, alltså för helande av personligheten

 • Hållbar psykiatri förstår begränsningarna och behovet av psykiatrisk diagnostik, och ser till att diagnostiken inte används som ett redskap för kränkning

 • Hållbar psykiatri stimulerar tänkande och diskussion, uppmuntrar att dela erfarenheter och jobbar effektivt för att förhindra att människorna tystas ner

 • Hållbar psykiatri tål tid, grunder sig inte på hajpande, marknadsvillkor eller annan kortsynthet

 • Hållbar psykiatri grundar sig på att utsätta sig för kritik, ta emot kritik och tåla kritik. Vi binder oss till självkritik, fortgående lärande och kvalitetsförbättring

hållbara psykiatrins modell

Psykiatrins målsättningar är oftast satt på för anspråkslös nivå. Ifall man klarade av att känna igen trauman och behärskade traumateorins principer vid bemötandet inom hälsovården, skulle man kunna nå mycket mer mentalt tillfrisknande och välmående. Man kan också se ur traumaperspektiv att de rådande resurserna inte används optimalt. Målsättningarna förefaller också kvalitetsmässigt mycket olika pga väldigt olika utgångspunkter: Hur produceras mental hälsa. Hur kan man samverka på ett tryggt sätt som ger goda resultat som kan ges vidare. Genom att lyfta upp problemet med psykiatrins teoretiska grund, ger vi mänskorna befogat hopp om bättre, bättre vård, bättre terapi och tryggade mänskliga rättigheter.

KÄRNAN ÄR SAMARBETE

Vårt team består av sakkunniga inom området som förutom yrkeskunskap även har sakkunskap baserat på erfarenhet.

Carita Kilpinen

Entreprenör och VD, grafisk designer & traumaöverlevare

Anssi Leikola

psykiater, terapeut, författare, traumaöverlevare

 

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

ungdomspsykiater, omsorgsläkare, litteraturterapi-instruktör

Jonna södervall-väyrynen

Traumapsykoterapeut, emdr-terapeut, akutvårdare/sjukskötare, utbildare

LITTERATUR OM TRAUMA OCH DISSOCIATION

Våra böcker erbjuder en förståelig bild av trauma och dissociation, samt av dess inverkan på livet och hur dessa kan skötas på ett framgångsrikt sätt.

UTBILDNING OCH FÖRELÄSNINGAR

Genom att samla yrkesmänniskor och erfarenhetsexperter kan vi skapa mångsidiga utbildningshelheter och erbjuda kunskap som betjänar en bred publik. Varje utbildning planeras och förverkligas individuellt. Ta modigt kontakt så planerar vi en helhet som möter dina behov.

LÄS DE NYASTE ARTIKLARNA

Documentary about Trauma and Dissociation

Watch the documentary about trauma and dissociation that explains clearly and comprehensively what emotional trauma, structural dissociation and polyvagal theories are and how they effect human life. Anssi Leikola explains how understanding these subjects helps us in creating sustainable psychiatry also called trauma informed treatment and Carita Kilpinen illustrates the theories further with animations.

läs mer

Trauma ja dissosiaatio dokumentti

Olemme tuottaneet  dokumentin traumasta ja dissosiaatiosta. Katso kaikki jaksot tästä. Psykiatri Anssi Leikola avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle ja Carita Kilpinen havainnollistaa animaatioiden avulla teoriaa, sekä kertoo viimeisessä jaksossa omasta terapiamatkastaan.

läs mer

#TRAUMASTAVOITOIPUA

VI SAMARBETAR!

Skulle du vilja skriva i vår blog? Har du frågor? Vill du veta mer om våra utbildningar? Vi vill gärna höra av dej.

Kontakt

 contact@peacefulimpact.fi 

+358 40 5959 782

 

Samarbete