osa 2: Mitä tarkoittaa emotionaalinen trauma?

22.05.2020

Trauma ja dissosiaatio -dokumenttimme toisessa osassa Anssi Leikola selittää, mitä tarkoittaa emotionaalinen trauma.

Emotionaalinen trauma on sietämättömien kokemuksien tuottama psykofyysinen vaurio. Nämä kokemukset ovat aina tavalla tai toisella henkeä uhkaavia. Ylivoimaisia kokemuksia syntyy etenkin lapsuudessa, haitallisessa ympäristössä. Oleellista on ymmärtää, miten haavoittuva lapsi on verrattuna aikuiseen. Lapsi on täysin riippuvainen ulkopuolisesta tuesta.

"Voidaan myös yleistäen sanoa: lapsuuden trauma tarkoittaa aina sitä, että ihminen on lapsuudessaan jäänyt jonkin sietämättömän tunteen kanssa yksin."

Lapsen yksin jääminen on traumatisoivaa ja sen seuraukset ovat aina vakavat ja elinikäiset. Tämä on kokemukseni mukaan monille ammattilaisillekin vaikeaa käsittää. Tai voi olla, että se on monille sietämätön ajatus?
Olen tottunut ajattelemaan psyykkisiä ongelmia evoluution avulla, ja muotoillut tämän seuraavasti: eristyksiin jääminen on lauma-eläimelle traumatisoivaa.

LYHYTDOKUMENTTI TRAUMASTA JA DISSOSIAATIOSTA

Yhdessä Artlabin kanssa tuottamamme lyhytdokumentti avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä, miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle. Dokumentti on tuotettu suomeksi ja englanniksi.

Dokumentissa on yhteensä viisi jaksoa, jotka suosittelemme katsomaan julkaisujärjestyksessä:

2. Emotionaalinen trauma#traumastavoitoipua
#kestäväpsykiatria
 
Trauma ja dissosiaatio dokumenttimme neljännessä jaksossa Anssi Leikola selittää Polyvagaalisen teorian pähkinänkuoressa ja kertoo, miksi tämän teorian sisäistäminen on niin tärkeää terapiatyöskentelyssä, ja kuinka sen avulla voidaan selittää ihmisen käyttäytymistä.

Olen hyvin teoreettinen ihminen, mikä selittyy omanlaisella henkilöhistorialla. Suuri tarve ymmärtää ihmisenä olemista, joka on tuntunut selittämättömältä ja joskus sietämättömältä, on ajanut minut etsimään uudenlaisia tapoja ja keinoja saada asioista tolkku. Tästä on seurannut oivalluksiin perustuvia kehitysaskeleita. Ne ovat nyt saavuttamassa...