MITÄ ON KESTÄVÄ PSYKIATRIA?

Jotta voimme rakentaa kestävää psykiatriaa, tulee meidän ensin ymmärtää, mitä on emotionaalinen trauma, rakenteellinen dissosiaatio ja miten ne vaikuttavat ihmisen elämään.


LYHYTDOKUMENTTI TRAUMASTA JA DISSOSIAATIOSTA

Yhdessä Artlabin kanssa tuottamamme lyhytdokumentti avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä, miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle. Dokumentti on tuotettu suomeksi ja englanniksi.

Dokumentissa on yhteensä viisi jaksoa, jotka suosittelemme katsomaan julkaisujärjestyksessä:

1. Kestävä psykiatria

Katso dokumenttisarjan ensimmäinen osa alta. Loput osat näet blogistamme sekä youtube -kanavaltamme.


#traumastavoitoipua
#kestäväpsykiatria


KATSO DOKUMENTTI -SARJAN ENSIMMÄINEN OSA:

KESTÄVÄ PSYKIATRIA

  • ymmärtää psyyken häiriöiden johtuvan pääsääntöisesti ympäristötekijöistä, eli elämän kokemuksista
  • pyrkii lisäämään tietoisuutta trauman vaikutuksista ja seurauksista yhteiskunnassa sekä nostamaan vastuullisesti tärkeitä asioita esille, ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • pyrkii karsimaan haitallisia stereotyyppisiä käsityksiä liittyen psykiatrisiin häiriöihin - erityisesti emotionaaliseen traumaan ja dissosiaatioon
  • rakentuu monitieteiselle perustalle
  • pyrkii purkamaan hoitosuhteisiin sisältyvää tarpeetonta valta-asetelmaa
  • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen psyykkisten häiriöiden synnyssä ja oireiden ilmenemisessä sekä alistumisen ja häpeän merkityksen psyykkisten häiriöiden ytimessä
  • pyrkii lisäämään vuorovaikutuksen turvallisuutta ja tuottamaan näin onnistumisen kokemuksia erilaisissa kohtaamisissa
  • ymmärtää autonomisen hermoston keskeisen roolin psyykkisissä häiriöissä
  • ymmärtää turvattomuuden kokemusten merkityksen psyykkisten häiriöiden synnyssä ja vastaavasti turvallisuuden kokemusten merkityksen emotionaalisesta traumasta toipumisen ja parantumisen tärkeimpänä edellytyksenä
  • kestää aikaa eikä perustu hypetykseen, markkinaehtoisuuteen tai muuhun lyhytnäköisyyteen 

KESTÄVÄN PSYKIATRIAN MALLI

Psykiatrian tavoitteet on valtaosin asetettu liian vaatimattomalle tasolle. Mentaalista parantumista ja hyvinvointia voitaisiin saavuttaa paljon enemmän, jos trauma tunnistettaisiin ja traumateorian periaatteita sovellettaisiin terveydenhuollon kohtaamisissa. Toisaalta traumanäkökulmasta voi nähdä, että käytettävissä olevat resurssit eivät kohdistu optimaalisesti. Perin erilaisten lähtökohtien vuoksi tavoitteet näyttävät olevan myös laadullisesti hyvin erilaisia: miten tuotetaan mielenterveyttä. Miten ollaan vuorovaikutuksessa, joka tuottaa turvallisuutta ja siten jaettavaa hyvää.

Nostaessamme esille psykiatrian teoreettisen perustan ongelman, annamme ihmisille perusteltua toivoa paremmasta, paremmasta hoidosta, paremmasta terapiasta, paremmin toteutuvista ihmisoikeuksista.


PROJEKTIT

Viimeisimpänä:

Dainius Pūras - YK:n entisen ihmisoikeusraportoijan "Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health" -raportin (United Nations A/HRC/35/21, 2017) suomennos.