Peaceful Impact Publisher

 

Mitä on kestävä psykiatria?

Jotta voimme rakentaa kestävää psykiatriaa tulee meidän ensin ymmärtää mitä on emotionaalinen trauma, rakenteellinen dissosiaatio ja miten ne vaikuttavat ihmisen elämään.

Video julkaistaan 15.8.2018

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)

Kaiken perusta

Olemme tuottaneet lyhyt dokumentin jossa selitämme selkeästi ja ymmärrettävästi mitä emotionaalinen traumatisoituminen- ja rakenteellinen dissosiaatio tarkoittavat ja miten ne vaikuttavat ihmisen elämään. Videot julkaistaan sivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme 15.8.

Kaiken perusta

 • Kestävä psykiatria ymmärtää emotionaalisen trauman, eli vaurion merkityksen psyykkisten häiriöiden taustalla.
 • Kestävä psykiatria rakentuu sellaisille teoreettisille perustuksille ja logiikalle, jotka kestävät aikaa ja kritiikkiä.
 • Kestävä psykiatria rakentuu monitieteiselle perustalle.
 • Kestävä psykiatria on filosofisesti kestävä, eli käsitteiden määrittely on selkeää ja helposti jaettavissa.
 • Kestävä psykiatria pyrkii kaventamaan tieteen ja käytännön välistä kuilua.
 • Kestävä psykiatria perustuu eettisyyteen, ihmisoikeuksiin ja ihmisarvon tuntemukseen.
 • Kestävä psykiatria  ymmärtää psyyken häiriöiden johtuvan pääsääntöisesti ympäristötekijöistä, eli elämän kokemuksista.

Olemus

 • Kestävä psykiatria ymmärtää persoonallisuuden rakenteellisen dissosiaation merkityksen psyykkisissä häiriöissä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää tunteiden (emotionaalisuuden) perustavan merkityksen ihmisen elämässä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää alistumisen ja häpeän merkityksen psyykkisten häiriöiden ytimessä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää emotionaalisen trauman tyypillisen ilmenemisen, sen dynaamiset yleiset lainalaisuudet ja periaatteet. Sisältäen traumaan liittyvän välttämiskäyttäytymisen ja ymmärtää, miten trauma luonteensa mukaisesti myös kätkeytyy.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää trauman vaikuttavan sosiaalisen liittymisen mahdollisuuksiin

Hoito

 • Kestävä psykiatria ymmärtää turvallisuuden kokemusten merkityksen psyykkisten häiriöiden synnyssä. Ja turvallisuuden kokemusten merkityksen emotionaalisen traumasta toipumisen ja parantumisen tärkeimpänä edellytyksenä.
 • Kestävä psykiatria hoitovastuun kantaminen vuorovaikutuksen toimivuudesta ja vastuu parantumisprosessin todellisesta edistymisestä.
 • Kestävä psykiatria perustuu tietoon ja yhteisesti potilaan kanssa jaettavissa olevaan ymmärrykseen, eikä pelkästään asiantuntijamielipiteeseen.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää realisaation parantavan voiman.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää kuinka pitkäjänteistä työtä lapsuuden traumoista toipuminen vaatii, että korjaavia kokemuksia tarvitaan paljon ja toistuvasti.
 • Kestävä psykiatria kehollisuuden, kokonaisvaltaisuuden ja holistisen otteen kehittäminen ja vaaliminen
 • Kestävä psykiatria kunnioittaa yksilöllisyyttä ja sen myötä hoidon yksilöllisyyttä.

Biologia

 • Kestävä psykiatria ymmärtää ihmisen perusbiologian ja paikan evoluutiossa, osana laajempaa kokonaisuutta.
 • Kestävä psykiatria turvallisuuteen ja toisaalta puolustautumiseen liittyvien keskeisten psykobiologisten rakenteiden ja lainalaisuuksien ymmärtäminen.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää autonomisen hermoston keskeisen roolin psyykkisissä häiriöissä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää minkälainen on lajityypillinen ihminen.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää ihmisten perustarpeet ja niiden vaikutukset (yksilöllisesti). Esimerkiksi tarpeen tulla nähdyksi ja ymmärretyksi oikein. Ymmärtää ihmisten keskinäiseen riippuvuuteen liittyviä kysymyksiä evoluution kautta.

Sosiaalisuus

 • Kestävä psykiatria ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeisen merkityksen psyykkisten häiriöiden synnyssä.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää (ajankohtaisen) vuorovaikutuksen merkityksen psyykkisten oireiden ilmenemisessä.
 • Kestävä psykiatria pyrkii aina parantamaan keskusteluyhteyden, vastavuoroisuuden ja tasavertaisen vuorovaikutuksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.
 • Kestävä psykiatria pyrkii lisäämään vuorovaikutuksen turvallisuutta ja tuottamaan näin onnistumisen kokemuksia erilaisissa kohtaamisissa.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää osallisuuden ja yhdessä tekemisen arvostaminen.

Tavoite

 • Kestävälle psykiatrialle ominaista on siten hoitojärjestelmiin liittyvän hierarkkisuuden purkaminen ja pyrkimys tasavertaisiin suhteisiin.
 • Kestävä psykiatria pyrkii purkamaan haitallisia stereotyyppisiä käsityksiä liittyen psykiatrisiin häiriöihin, sekä erityisesti emotionaaliseen traumaan ja dissosiaatioon.
 • Kestävä psykiatria pyrkii lisäämään tietoisuutta trauman vaikutuksista ja seurauksista yhteiskunnassa. Nostamaan vastuullisesti tärkeitä asioita esille, ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • Kestävä psykiatria pyrkii purkamaan myyttejä, jotka vaikuttavat epäedullisesti ihmisten kohtaamiseen ja ymmärtäiseen, joita psykiatriassa epäkonkreettisena alana on paljon.
 • Inklusiivisuus, että kaikki voivat tuntea olevansa ”oikeanlaisia potilaita”, tuntea kuuluvansa ja kelpaavansa. Kestävä psykiatria on suvaitsevainen.

Eettisyys

 • Kestävä psykiatria pyrkii purkamaan hoitosuhteisiin sisältyvää tarpeetonta valta-asetelmaa, koska näkee sen suoranaisesti vasta-aiheisena psyykkisistä häiriöstä parantumiselle ja toipumiselle. Eli persoonallisuuden eheytymiselle.
 • Kestävä psykiatria ymmärtää psykiatrisen diagnostiikan rajoitukset ja käyttötarpeen, ja pitää huolta, ettei sitä käytetä alentuvuuden tai alistamisen välineenä.
 • Kestävä psykiatria toimii ajattelua ja keskustelua stimuloiden, rohkaisee jakamaan kokemuksia ja toimii aktiivisesti vastoin ihmisten vaientamista.
 • Kestävä psykiatria kestää aikaa, ei perustu hypetykseen, markkinaehtoisuuteen tai muuhun lyhytnäköisyyteen.
 • Kestävä psykiatria perustuu kritiikille altistumiseen, sen vastaanottamiseen ja kritiikin kestävyyteen. Eli sitoutuu itsekritiikkiin, jatkuvaan oppimiseen ja laadun parannukseen.

Lue kestävästä psykiatriasta

Psykiatri Anssi Leikola kirjoittaa Kestävästä psykiatriasta.

Anssi Leikolan - Kestävä psykiatria - blogi avataan 15.8.2018

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)

Terapiatauko

Monelle meistä terapeuttimme kesäloma on tiukka paikka, ja haluan tässä hieman pureskella asiaa yhdessä teidän kanssanne. Uskoakseni terapiatauko ennen kaikkea herättää turvattomuutta. Miten itse voimme edesauttaa omaa selviytymistämme terapian lomatauolla? Meillä on lukuisia omia keinoja selvitä pahan olon hetkestä tai vaikeista dissosiaatiokohtauksista.

lue lisää

Kokemuksia kirjoittamisesta dissosiaatiohäiriössä

Moni meistä on varmasti purkanut, työstänyt oloa kirjoittamalla kokemuksia, muistoja, tunteita itsekseen? Mutta jos oletukseni on oikea, niin hoitava tahosi on ehkä suhtautunut kirjoittamiseesi empivästi ja pelonsekaisesti, torjuvasti? Ehkä terapeuttisi on pelännyt että kirjoittaminen vie sinut liian syvälle traumamuistoihin tai että sen äärellä joudut yksin kohtaamaan liian vaikeita asioita?

lue lisää

#TRAUMASTAVOITOIPUA

Tehdään yhteistyötä!

Haluaisitko kirjoittaa blogiimme? Heräsikö kysymyksiä? Haluatko lisätietoa koulutuksistamme? Haluamme kuulla sinusta.

Yhteystiedot

contact@peacefulimpact.fi
+358 40 5959 782

Yhteistyössä