osa 3: Mikä on rakenteellinen dissosiaatio?

29.05.2020

Trauma- ja dissosiaatio - dokumenttimme kolmannen jakson ensimmäisessä osassa Anssi Leikola selittää, mitä rakenteellinen dissosiaatio tarkoittaa.

Silloin kun trauma syntyy lapsuuden aikana, siis hermoston voimakkaassa kehitysvaiheessa, seurauksena on aina jonkinasteinen dissosiaatiohäiriö. Trauman seurausten kanssa lapsi joutuu oppimaan elämään, sopeutumaan ja selviytymään. Se tapahtuu siten, että traumakokemukset jäävät irralleen muusta kokemusmaailmasta, ne ikään kuin kapseloituvat.

Persoonallisuus siis jakautuu, eli dissosioituu. Tästä dissosiaatiosta huolimatta traumakokemukset vaikuttavat jatkuvasti elämään, ihmissuhteisiin ja elämän valintoihin. Silloin persoonallisuus ei muodostu ehyeksi kuten turvallisessa ja lapsen tarpeita kunnioittavassa ympäristössä. Silloin erityisesti ihmisen puolustautumiskyky heikentyy. Emotionaalinen vaurio voi ilmetä hyvin erilaisin tavoin, seurauksin, monimuotoisesti ja siis yksilöllisesti.

"Traumanäkökulma, joka perustuu rakenteellisen dissosiaation ajatukselle, tekee monista psyykkisistä ongelmista ja häiriöistä järkeenkäyviä ja ymmärrettäviä."

Rakenteellisen dissosiaation ymmärtäminen on mullistanut oman elämäni. Tämän teorian ymmärtäminen auttaa myös päivittäin kun kohtaan traumatisoituneita ihmisiä vastaanotollani.

Tärkeimmät oivallukseni sekä potilaana että lääketieteen ammattilaisena liittyvät yleisiin periaatteisiin, joiden avulla tunnistan ja hahmotan trauman. Näitä on kaksi ja ne ovat rakenteellinen dissosiaatio ja polyvagaalinen teoria.

LYHYTDOKUMENTTI TRAUMASTA JA DISSOSIAATIOSTA

Yhdessä Artlabin kanssa tuottamamme lyhytdokumentti avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä, miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle. Dokumentti on tuotettu suomeksi ja englanniksi.

Dokumentissa on yhteensä viisi jaksoa, jotka suosittelemme katsomaan julkaisujärjestyksessä:

3. Rakenteellinen dissosiaatio, osa 1 & 2


#traumastavoitoipua
#kestäväpsykiatria
Trauma ja dissosiaatio dokumenttimme neljännessä jaksossa Anssi Leikola selittää Polyvagaalisen teorian pähkinänkuoressa ja kertoo, miksi tämän teorian sisäistäminen on niin tärkeää terapiatyöskentelyssä, ja kuinka sen avulla voidaan selittää ihmisen käyttäytymistä.

Olen hyvin teoreettinen ihminen, mikä selittyy omanlaisella henkilöhistorialla. Suuri tarve ymmärtää ihmisenä olemista, joka on tuntunut selittämättömältä ja joskus sietämättömältä, on ajanut minut etsimään uudenlaisia tapoja ja keinoja saada asioista tolkku. Tästä on seurannut oivalluksiin perustuvia kehitysaskeleita. Ne ovat nyt saavuttamassa...