osa 5: Mitä on traumainformoitu hoito?

12.06.2020

Trauma- ja dissosiaatio - dokumenttimme viidennen jakson ensimmäisessä osassa Anssi Leikola kertoo, mitä on traumainformoitu hoito.

Kapseloitunut trauma on aina jotakin, mikä on jäänyt kesken. Vaikka ihminen voi jatkaa elämää ja kehittyä monella tavalla, on osa persoonallisuudesta juuttunut traumakokemukseen ja trauma-aikaan. Traumamuistoa ei voi tahdonalaisesti palauttaa mieleen, vaan se laukeaa traumamuistuttajasta. Yleensä traumamuisto aktivoituu vain osittain, joku fragmentti siitä saavuttaa tietoisuuden. Joskus se voi aktivoitua myös kokonaan, jolloin voidaan puhua takaumasta.

"Traumainformoitu hoito sisältää ymmärryksen, että psyykkiset häiriöt ovat nimenomaan ympäristön tuottamia, eivätkä esimerkiksi geneettisesti määräytyviä. Tästä syntyy vastuu."

Elämänkokemuksen ymmärtäminen, realisoiminen ja asettaminen mittasuhteisiin on parantavaa. Tämä on kuitenkin erityisen vaikea ja vaativa tehtävä emotionaalisten vaurioiden kohdalla, koska ihminen luontaisesti väistää ja välttää sietämätöntä.

Oleellista on ymmärtää, mitä ajankohtaiseen tilanteeseen nähden ylimitoitetut sietämättömät tunteet ja olot - eli ylireagointi - kertovat. Sillä on tärkeä viesti menneisyydestä, joka voidaan selvittää. Tähän tarvitaan toista ihmistä ja verbaalista jakamista. Aivan erityisen vaikeaa se on silloin, kun on tapahtunut aivan poikkeuksellisia ja sietämättömiä asioita.

Melko yleinen ongelma on se, että jos hoidollisissa kohtaamisissa nähdään ihmisestä vain yksi osa, jonka perusteella tehdään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tästä seuraa monenlaisia virhearviota ja ongelmia, ja ennen kaikkea potilas ei koe tulevansa totuuden mukaisesti nähdyksi. Trauma-ajattelun kautta kokonaisuus aukeaa monisyisempänä, tuloksellisemmin ja realistisemmin, ja hoito kohdistuu ja onnistuu paremmin.

Trauman hoidossa on erilaisia vaiheita. Sen hoitaminen onnistuneesti vie väistämättä aikaa. Ensin on rakennettava riittävä turvallisuus ja luottamus. Turvallisuuden tunne on traumanhoidon onnistumisen tärkein edellytys. Hoidon tulee sisältää korjaava kokemus siitä, että enää ei tarvitse olla ongelmiensa kanssa yksin!

Silloin on mahdollista kokea aivan uusia tunteita siitä, että on tullut ymmärretyksi ja oikeasti nähdyksi. Kohdatuksi ja ymmärretyksi tuleminen kokonaisvaltaisesti, kaikkineen, on itsessään parantavaa ja johtaa lisääntyneeseen realisaatioon menneisyydestä ja nykyisyydestä. Tällä on erinomaisen vapauttava vaikutus menneisyyden kahleista.

"Turvallisuuden tunne on traumanhoidon onnistumisen tärkein edellytys. Hoidon tulee sisältää korjaava kokemus siitä, että enää ei tarvitse olla ongelmiensa kanssa yksin!" 

Yksi erityinen fakta on se, että korjaavia kokemuksia tarvitaan niin paljon ja toistuvasti lapsuuden traumasta parantumiseen. Se vaatii niin paljon aikaa ja sellaista kärsivällisyyttä, mitä ei katsota tehokkuusajattelun aikakautena soveliaaksi ja kohtuulliseksi. Onkin vältettävä sitä helposti syntyvää käsitystä, ettei traumasta voisi toipua. Kyse voikin olla siitä, että tavoitteen saavuttamiseen varattu aika on yksinkertaisesti liian lyhyt!

Riittävän pitkäjänteinen trauman hoito maksaa itensä takaisin lopulta moninkertaisesti, eli on erittäin kustannustehokasta.

Trauma- ja dissosiaatio - dokumenttimme viidennen jakson toisessa osassa Carita Kilpinen havainnollistaa animaation avulla traumaterapiaa ja toipumista.

LYHYTDOKUMENTTI TRAUMASTA JA DISSOSIAATIOSTA

Tuottamamme lyhytdokumentti avaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation- ja polyvagaalisen teorian aihepiirejä sekä sitä, miten näiden teorioiden ymmärtäminen luo edellytyksiä kestävälle psykiatrialle eli traumainformoidulle hoidolle.

Dokumentissa on yhteensä viisi jaksoa, jotka suosittelemme katsomaan julkaisujärjestyksessä:

5. Traumainformoitu hoito, osa 1 & 2


#kestäväpsykiatria 
#traumastavoitoipua
Trauma ja dissosiaatio dokumenttimme neljännessä jaksossa Anssi Leikola selittää Polyvagaalisen teorian pähkinänkuoressa ja kertoo, miksi tämän teorian sisäistäminen on niin tärkeää terapiatyöskentelyssä, ja kuinka sen avulla voidaan selittää ihmisen käyttäytymistä.

Olen hyvin teoreettinen ihminen, mikä selittyy omanlaisella henkilöhistorialla. Suuri tarve ymmärtää ihmisenä olemista, joka on tuntunut selittämättömältä ja joskus sietämättömältä, on ajanut minut etsimään uudenlaisia tapoja ja keinoja saada asioista tolkku. Tästä on seurannut oivalluksiin perustuvia kehitysaskeleita. Ne ovat nyt saavuttamassa...