KESTÄVÄ PSYKIATRIA

 

tunnistaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation ja niiden vaikutuksen ihmisen elämään, sekä hoitaa mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti. UUTISET & PROJEKTIT

Viimeisimpänä

Anssi Leikolan Katkennut totuus teoksesta on hiljattain julkaistu avartava ja Leikolan sanoin "ihan kirjannäköinen" kirja-arvostelu. Voit lukea arvostelun myös kokonaisuudessaan täältä. Arvostelun on kirjoittanut Christer Sundqvist. 

Dainius Pūras - YK:n entisen ihmisoikeusraportoijan "Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health" -raportin (United Nations A/HRC/35/21, 2017) suomennos.

Katkennut Totuus

Mikä on emotionaalisen trauman ja psykopatologian välinen yhteys? Mitä tarkoitetaan käsitteellä dissosiaatio? Anssi Leikolan traumatutkielma Katkennut totuus käsittää joidenkin keskeisten ja perustavien kysymysten tarkastelua, jotka ovat heränneet emotionaalisesti traumatisoivan elämänkokemuksen ja psyykkisen häiriön välisestä yhteydestä. "Olen seurannut kirjan syntyä sen ensirivien kirjoittamisesta alkaen - ja oppinut paljon. Jokaisen psykiatrin, psykoterapeutin ja traumamuistojensa vankina olevan kannattaa lukea tämä kirja." -Matti O Huttunen, professori- Lue hiljattainen avartava ja Leikolan sanoin "ihan kirjannäköinen" kirja-arvostelu Katkennut Totuus teoksesta täältä !

30,00 €

Viisi naista, sata elämää

Viisi naista, sata elämää on teos, jonka tarkoituksena on valaista syvän lapsuudenaikaisen traumatisoitumisen seurauksia. Teoksessa viisi suomalaista naista avaa menneisyyttään ja nykyisyyttään, trauman syitä ja seurauksia. He ovat joutuneet kokemaan kaltoinkohtelua, seksuaalista hyväksikäyttöä, heitteillejättöä, koulukiusausta ja hengellistä väkivaltaa. Kirjassa korostuu selviytyjän näkökulma. Viisi naista, sata elämää kuvaa dissosiaatiohäiriötä, jolla tarkoitetaan trauman aiheuttamaa mielen pirstaloitumista. Kyseessä ei siis ole psykoosisairaus, vaan trauman aiheuttama monimutkainen psyykkinen häiriö. Lapsen persoonaa ja aivoja ovat muokanneet väkivallan pelko ja turvattomuus, minkä takia identiteetti ei ole muodostunut yhtenäiseksi, vaan jakautunut osiin. Viisi naista, sata elämää - kirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat joutuneet kokemaan traumoja. Aina kyse ei ole selkeän ja tunnistettavan traagisista elämäntapahtumista, sillä dissosiaatiohäiriön syntyyn ei välttämättä tarvita paljon. Kirja on tarkoitettu myös traumatisoituneiden ihmisten läheisille, ja kaikille, jotka kohtaavat heitä työssään: terapeuteille, lääkäreille ja muille terveydenhuoltoalan tai lapsityön ammattilaisille. Sisältää tarinoiden lisäksi paljon kuvia ja runoja.

23,00 €