KESTÄVÄ PSYKIATRIA

 

tunnistaa emotionaalisen trauman, rakenteellisen dissosiaation ja niiden vaikutuksen ihmisen elämään, sekä hoitaa mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti. PROJEKTIT

Viimeisimpänä

Dainius Pūras - YK:n entisen ihmisoikeusraportoijan "Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health" -raportin (United Nations A/HRC/35/21, 2017) suomennos.

Katkennut Totuus

Mikä on emotionaalisen trauman ja psykopatologian välinen yhteys? Mitä tarkoitetaan käsitteellä dissosiaatio? Anssi Leikolan traumatutkielma Katkennut totuus käsittää joidenkin keskeisten ja perustavien kysymysten tarkastelua, jotka ovat heränneet emotionaalisesti traumatisoivan elämänkokemuksen ja psyykkisen häiriön välisestä yhteydestä. "Olen seurannut kirjan syntyä sen ensirivien kirjoittamisesta alkaen - ja oppinut paljon. Jokaisen psykiatrin, psykoterapeutin ja traumamuistojensa vankina olevan kannattaa lukea tämä kirja." -Matti O Huttunen, professori-

30,00 €

Viisi naista, sata elämää

Viisi naista, sata elämää on teos, jonka tarkoituksena on valaista syvän lapsuudenaikaisen traumatisoitumisen seurauksia. Teoksessa viisi suomalaista naista avaa menneisyyttään ja nykyisyyttään, trauman syitä ja seurauksia. He ovat joutuneet kokemaan kaltoinkohtelua, seksuaalista hyväksikäyttöä, heitteillejättöä, koulukiusausta ja hengellistä väkivaltaa. Kirjassa korostuu selviytyjän näkökulma. Viisi naista, sata elämää kuvaa dissosiaatiohäiriötä, jolla tarkoitetaan trauman aiheuttamaa mielen pirstaloitumista. Kyseessä ei siis ole psykoosisairaus, vaan trauman aiheuttama monimutkainen psyykkinen häiriö. Lapsen persoonaa ja aivoja ovat muokanneet väkivallan pelko ja turvattomuus, minkä takia identiteetti ei ole muodostunut yhtenäiseksi, vaan jakautunut osiin. Viisi naista, sata elämää - kirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat joutuneet kokemaan traumoja. Aina kyse ei ole selkeän ja tunnistettavan traagisista elämäntapahtumista, sillä dissosiaatiohäiriön syntyyn ei välttämättä tarvita paljon. Kirja on tarkoitettu myös traumatisoituneiden ihmisten läheisille, ja kaikille, jotka kohtaavat heitä työssään: terapeuteille, lääkäreille ja muille terveydenhuoltoalan tai lapsityön ammattilaisille. Sisältää tarinoiden lisäksi paljon kuvia ja runoja.

23,00 €

Five Survivors, a Hundred lives

Englanninkielinen jatko-osa Viisi naista, sata elämää - kirjalle. Mukana on kaksi uutta kirjoittajaa, uusia tarinoita ja paljon kuvia. Kaikki kuvamateriaali kirjassa on selviytyjien itsensä tuottamaa.  Kirja on englanninkielinen ja suurelta osin uudistettu jatko-osa Viisi Naista, Sata Elämää -teokselle. Five Survivors, a Hundred Lives is a book that will help us understand trauma and dissociation: that is, the way mistreatment in childhood can have an impact on one's life and personality structure. The book brings a new level to a collective awareness that is being created. With this new awareness, trauma-related mental health problems can be met in an appropriate and healing way. Psychopharmaceuticals largely dominate treatment practices in psychiatry. Therefore, it is beneficial to hear about the life events that lie behind psychological symptoms. Five brave people have decided to share their stories in these pages. This is extremely important, as it is hard to identify with descriptions of neurotransmitters in the brain. Five Survivors, a Hundred Lives book offers the reader the possibility of identification and hope for a better future. At the same time, hopefully it will give an increasing number of new people the courage to tell their stories and move from shame to living life to the fullest. This book has the honed poetry of processed lived experience. Nothing is gratuitous. Treatment has been crucial. There are ups and downs, different levels of therapeutic journeys. However, the combined effect is a work of art of great honesty that will aid survivors, professionals, and those who are both. - Valerie Sinason , poet, writer, psychoanalyst and psychotherapist-

35,00 €